Loopbaanscan

Voor wie is de Loopbaanscan bedoeld?

De Loopbaanscan is uitermate geschikt voor:

 • mensen die een kort en krachtig handvat willen voor het maken van een volgende loopbaanstap, binnen of buiten hun huidige werkkring;
 • medewerkers van organisaties die zich binnen hun huidige functie verder willen ontwikkelen;
 • organisaties die de inzetbaarheid van medewerkers willen vergroten.

Wat houdt de Loopbaanscan in?

De Loopbaanscan bestaat uit:

 • Telefonisch intakegesprek van ca. 30 minuten.
 • Het invullen van twee wetenschappelijk verantwoorde online vragenlijsten:
 1. De PfPI – Personality for Professionals Inventory (25 minuten)
 2. De LIV – Loopbaan Inzicht Vragenlijst (30 minuten)
 • Drie individuele bijeenkomsten van 1½ uur met de loopbaancoach, waarin we de rapportages bespreken en een concrete vertaalslag maken naar de loopbaanvraag.

Wat levert de Loopbaanscan op?

 • Een overzicht van persoonlijkheidstrekken met specifieke relevantie voor de werkcontext. Zie het voorbeeldrapport van de PfPI.
 • Inzicht in  interesses, kennis en vaardigheden. Zie het voorbeeldrapport van de LIV.
 • Door de uitkomsten van de beide vragenlijsten te combineren ontstaat er een uniek profiel, weergegeven in de Loopbaanscreener.  Dit profiel vormt de basis voor een concreet actieplan om gestelde doelen te realiseren. Zie voorbeeldrapport Loopbaanscreener.

Praktisch

 • Na aanmelding voor de Loopbaanscan maken we een afspraak voor het telefonisch intake gesprek. Hierin bespreken we verwachtingen en doelen en stemmen die op elkaar af.
 • Je ontvangt  twee online vragenlijsten en we maken een afspraak voor de twee vervolggesprekken.
 • Het tarief van de Loopbaanscan bedraagt € 595,-, exclusief BTW. Voor particulieren is dit bedrag inclusief BTW.
 • Neem contact op voor een afspraak.

Heb je meer behoefte aan een maatwerk traject, waarin we nog diepgaander kunnen ingaan op  je loopbaanvraag? Dan is  het Loopbaanheroriëntatie traject een geschikter alternatief.