Outplacement traject

Een outplacement traject bestaat uit de volgende 4 fasen:

Fase 1. Loopbaanheroriëntatie

Dit gedeelte komt grotendeels overeen met het “losse” loopbaanheroriëntatie-traject en bevat de volgende onderdelen:

  • het in kaart brengen van persoonlijke eigenschappen, sterktes en zwaktes, competenties en wensen en mogelijkheden ten aanzien van de verdere loopbaan
  • het verkennen van de (kansen op) de arbeidsmarkt en het bepalen van een realistische zoekrichting
  • een concreet ontwikkelings- en actieplan, waarin de noodzakelijk stappen staan om de gewenste loopbaanrichting te bereiken, waaronder een eventueel opleidingsplan.

Fase 2. Voorbereiding op de arbeidsmarkt

De activiteiten in deze fase zijn er op gericht dat je je zelfstandig op de arbeidsmarkt kunt begeven. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • sollicitatietraining, waaronder het vaststellen van de belangrijkste zoekkanalen, vacatureanalyse, het schrijven van een goede sollicitatiebrief en cv, gespreksvoering en presentatie;
  • netwerktraining, waaronder het in kaart brengen van de netwerkrelaties en het voorbereiden en voeren van netwerkgesprekken om vacatures te achterhalen;
  • het maken van een functieprofiel en cv voor open sollicitaties, inschrijving werving & selectiebureaus en/of mobiliteitsbanken.

Fase 3. Sollicitatiebegeleiding

In deze fase van het traject benader je actief de arbeidsmarkt, met als doel het vinden van een passende baan. Het gaat hierbij om:

  •  het gezamenlijk voor- en nabespreken van de sollicitatiegesprekken, om zo de sollicitaties te kunnen aanscherpen
  • ondersteuning bij eventuele afwijzing om de teleurstelling te kunnen omzetten in een positieve houding en voldoende zelfvertrouwen voor een volgend gesprek.

Fase 4. Coaching bij de nieuwe start

Na de start in een nieuwe baan onderhouden we, indien gewenst, gedurende 2 maanden contact ter ondersteuning en om ervaringen in de nieuwe werkkring te evalueren.

Terug naar outplacement.